home
KTO JEST KIM

Dyrektor Departamentu Budżetowego MON gen. dyw. Sławomir PĄCZEK

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetowego MON płk Dariusz MENDRALA

 

 

Główny Księgowy Części Budżetowej: Leszek MALINOWSKI

                                                    

 

 

 

Struktura Departamentu:

 • Oddział Planowania i Prognozowania Finansowego (O-1)
  szef: płk Krzysztof MUCHA
  zastępca szefa: płk Jakub WIDUCH

 • Oddział Realizacji Budżetu (O-2)
  szef: płk Dariusz MILCZAREK
  zastępca szefa: płk Andrzej WARYSZAK

 • Odziała Księgowości i Sprawozdawczości (O-3)
  szef: Marian SZCZEPANKIEWICZ

 • Oddział Systemów Finansowania (O-4)
  szef: cz. p. o. ppłk Sławomir NADOLSKI

 • Oddział Służby Finansowej i Nadzoru (O-5)
  szef: płk Tomasz NOWOGÓRSKI
  zastępca szefa: kmdr Piotr BIELAK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NSR
WP-GO