home
KTO JEST KIM

Dyrektor Departamentu Budżetowego MON gen. bryg. Sławomir PĄCZEK

 

Zastępca Dyrektora Departamentu Budżetowego MON płk Jarosław STEĆ

 

 

Główny Księgowy Budżetu Resortu: Leszek MALINOWSKI

                                                    

 

 

 

Struktura Departamentu:

 • Oddział Planowania i Prognozowania Finansowego
  szef: płk Krzysztof MUCHA
  zastępca szefa: płk Jakub WIDUCH
 • Oddział Realizacji Budżetu i Analiz
  szef: płk Dariusz MILCZAREK
  zastępca szefa: płk Andrzej WARYSZAK
 • Odziała Księgowości i Sprawozdawczości
  szef: Marian SZCZEPANKIEWICZ
 • Oddział Systemów Finansowania
  szef: Marek WARDZYŃSKI
 • Oddział Służby Finansowej, Nadzoru i Ekonomiki Informatycznej
  szef: płk Tomasz NOWOGÓRSKI
  zastępca szefa: kmdr Piotr BIELAK

 

 

 

 

 

 

 

NSR
WP-GO